drapeau français

Wettelijke vermeldingen

Deze site is het volledige eigendom van de Business Club Paris Amsterdam.
Elke kopie daarvan, zelfs gedeeltelijke informatie, is verboden volgens artikel L341 van de Code of Intellectual Property.

Uitgever:
CAPA Business Club France Pays-Bas
p/a Cleverlex
61, rue de l'Arcade
75008 Paris

Directeur van publicatie:
Viveca Llorens, webdesigner
Email : vivecallorens@yahoo.com

Privacybeleid:
Klik hier

Auteursrecht:
Deze gehele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief downloadbare documenten en afbeeldingen.
De reproductie van deze site of een deel ervan op elk elektronisch of papieren medium is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
De op de site genoemde merken zijn geregistreerd door de bedrijven die ze bezitten.

Gastheer:
Planethoster
150 Pierre Mercure
Montréal, Québec
H1A 5A9