1260x200_2

Kent u de Club Affaires Paris Amsterdam ?

Mogelijkheden voor zakendoen tussen Parijs-Amsterdam

De Club Affaires Paris Amsterdam (CAPA) is een initiatief van Franse- en Nederlandse bedrijven die de zakenrelaties tussen Nederland en Frankrijk willen ontwikkelen, dynamisch maken en willen versterken.

De Club Affaires Paris Amsterdam brengt Franse partners die een band hebben met Nederland of zich daar hebben gevestigd en Nederlanders die werken in Frankrijk samen. De leden van de ‘Zakenclub’ kunnen hun ervaringen en kennis uitwisselen.

Een van de doelen van de CAPA is het ontwikkelen en versterken van de samenwerking tussen Nederlandse bedrijven die in Frankrijk zijn gevestigd (of wensen zich te vestigen).

En meer in het algemeen heeft de Club d’Affaires als doel om de banden van de Frans-Nederlandse zakengemeenschap te versterken en te ontwikkelen.